Základny Olomouci

Olomoučtí skauti nabízí prostory některých svých základen (kluboven), také na ubytování, případně další činnost (setkání, kurzy, školení, kroužky apod.).


Skautský dům Olomouc | www.sdo.skauting.cz

Klubovna Hradisko | www.ctverka.webnode.cz/ubytovna

Klubovna oddílu Poutníci | http://poutnici.net/index.php/informace-o-klubovne