Základny Olomouci

Olomoučtí skauti nabízí prostory některých svých základen (kluboven), také na ubytování, případně další činnost (setkání, kurzy, školení, kroužky apod.).


Skautský dům Olomouc | www.sdo.skauting.cz

Klubovna Hradisko | www.ctverka.webnode.cz/ubytovna

Klubovna oddílu Poutníci | http://poutnici.net/index.php/informace-o-klubovne

Další základny & tábořiště

Olomoučtí skauti vlastní několik základen (chat), které mohou využívat při svých vícedenních akcích. Tyto základny mohou využít také jiné dětské oddíly, případně i veřejnost.


Líheň | www.lihen.skauting.cz

Písařov | www.pisarov.skauting.cz

Pavučinka | www.poutnici.net/index.php/pavuinka

Severní hvězda | www.severka.skauting.cz

Hejtmankawww.19-stredisko.skauting.cz/hejtmanka

Domašov nad Bystřicí | www.domasov.webnode.cz


 

Tábořiště 4. střediska | http://hradisko.skauting.cz/taboriste